Cuperus

Disclaimer

Disclaimer voor Cuperus Belastingadvies & Administraties

Op deze pagina vind je de disclaimer van Cuperus Belastingadvies & Administraties, zoals deze beschikbaar is gesteld door Cuperus Belastingadvies & Administraties. In deze disclaimer geven wij aan onder welk voorbehoud wij de informatie op onze website aan jou aanbieden.

Intellectueel eigendom

Het gebruik van de informatie op deze website is gratis, zolang je deze informatie niet kopieert, verspreidt of op een andere manier gebruikt of misbruikt. Je mag de informatie op deze website alleen hergebruiken volgens de regelingen van het dwingend recht.

Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Cuperus Belastingadvies & Administraties is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze website te hergebruiken. Het intellectueel eigendom berust bij Cuperus Belastingadvies & Administraties.

Geen garantie op juistheid

We streven naar een zo actueel mogelijke website. Mocht ondanks deze inspanningen de informatie van of de inhoud op deze website onvolledig en of onjuist zijn, dan kunnen wij daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden.