Diensten

Financiële administratie

Financiële administratie

Iedere ondernemer is verplicht om de financiƫle administratie goed en volledig bij te houden. De inrichting en uitvoering ervan is niet voor iedere ondernemer weggelegd. Velen vinden het tijdrovend en lastig. We kunnen daarbij helpen. De boekhouding wordt overzichtelijk opgezet, zodat de optimale managementinformatie kan worden gekregen.

De meeste ondernemers in het MKB zijn belastingplichtig voor de omzetbelasting. Naast het regelmatig bijhouden van de administratie hoort het regelmatig indienen van de aangifte omzetbelasting. Als u uw aangifte te laat doet of verkeerd invult, kunt u flinke boetes verwachten. We dienen uw aangifte tijdig en correct in. Een goede relatie met de belastingdienst is van essentieel belang voor de bedrijfsvoering.

Betrouwbare cijfers zijn voor ondernemers zeer belangrijk. Op basis van deze gegevens worden veel belangrijke beslissingen genomen. Bovendien hechten instanties zoals banken veel waarde aan duidelijke cijfers. Het samenstellen van deze cijfers is bij ons in goede handen. De jaarrekening voldoet aan alle wettelijke en fiscale eisen.

Naast de gebruikelijke jaarrekening kunnen ook tussentijdse overzichten, prognoses en liquiditeitsoverzichten opgesteld worden. Op basis van deze overzichten kunt u tijdig uw bedrijfsvoering bijsturen.

Salarisadministratie

Salarisadministratie

De salarisadministratie wordt vaak gezien als ingewikkeld en lastig. Ieder jaar zijn er weer veel wijzigingen. Wij zijn op de hoogte van de verschillende CAO's en houden alle wijzigingen in de wetgeving goed in de gaten. De salarisadministratie verwerken we stipt op tijd voor u en uw medewerkers. Hieronder vallen o.a. het maken van loonberekeningen, de aangifte loonheffingen en de jaaropgaven.

Personeelsadministratie

Personeelsadministratie

In het geval dat u personeel in dienst heeft, kunnen we u helpen bij het opstellen van arbeidscontracten, functiebeschrijvingen en beoordelingssystemen. Daarnaast kunnen wij het registreren van ziek- en herstelmeldingen van u overnemen. Ook kunnen wij u adviseren omtrent personeelsbeleid.

Belastingadvies

Belastingadvies

We verzorgen uw aangiften inkomstenbelasting en vennootschapsbelasting. Daarnaast kunt u ook bij ons terecht voor het invullen van aangiften schenkingsrecht en successierecht. Ook op al uw vragen over inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, loonbelasting, omzetbelasting, overdrachtsbelasting, successie- en schenkingsrecht krijgt u een helder antwoord.

Bedrijfsadvies

Bedrijfsadvies

Met onze branchekennis en ervaring helpen we u naar een zo optimaal mogelijke bedrijfsvoering. U kunt o.a. bij ons terecht voor managementbegeleiding, advies over bedrijfsoverdracht , samenwerkingsverbanden en begeleiding bij de start van een eigen bedrijf.

Detachering

Detachering

Heeft uw administratie achterstand, dan kunnen we tijdelijk bijspringen. Gaat een medewerkster met zwangerschapsverlof is er sprake van langdurige ziekte, dan kunnen we tijdelijk invallen. We zijn deskundig en hoeven niet ingewerkt te worden.

Financiële planning

Financiële planning

Eerder stoppen met werken? Schenken? Of uw financiƫle en fiscale wensen mogelijk zijn, kunnen we overzichtelijk in kaart brengen.