Nieuws

Eindejaarstips 2014 wijzigingen 2015 Inkomstenbelasting

Buitenlandse boeten vanaf 2015 niet meer aftrekbaar
Met ingang van 1 januari 2015 zijn ook buitenlandse boeten niet langer aftrekbaar. Het gaat bijvoorbeeld om mededingingsboeten en milieuboeten maar ook buitenlandse verkeersboeten. … Lees meer

Eindejaarstips 2014 wijzigingen 2015 Loonbelasting

Loonbelasting

Per 2015 verplichte overgang naar werkkostenregeling (WKR)
Binnen de WKR is alles wat wordt vergoed en verstrekt aan een werknemer loon, maar daartegen … Lees meer

Belastingplan 2015

Hieronder volgt een korte opsomming van de belangrijkste punten.

De arbeidskorting wordt verhoogd, waardoor werken volgend jaar meer loont. Het voordeel voor een werkende kan oplopen tot onge … Lees meer