Koepelconvenant horizontaal toezicht verlengd

Op 18 december 2012 hebben het RB en de Belastingdienst het Koepelconvenant horizontaal toezicht verlengd voor onbepaalde tijd. Overigens is de inhoud van het convenant niet gewijzigd.

Vermeldenswaardig in dit kader is ook de brief van 10 december 2012 van de Staatssecretaris van Financiƫn aan de Tweede Kamer over het versterken van het toezicht en de invordering door de Belastingdienst. Hij deelt daarin onder andere mee dat goedwillende belastingplichtigen zoveel mogelijk worden ondersteund om zo eenvoudig mogelijk aan hun fiscale verplichtingen te voldoen, waarbij hij als voorbeeld noemt het horizontaal toezicht bij ondernemers. Het verticale toezicht wordt versterkt door onder meer het verscherpen van administratieve controles (zoals verzoeken om teruggaaf van omzetbelasting), het vergroten van het aantal boekenonderzoeken bij ondernemers die niet onder het horizontaal toezicht vallen, versterken van de FIOD en het intensiveren van de invordering.

Bron: Register Belastingadviseurs

« Terug naar het nieuwsoverzicht