Eindejaarstips en aandachtspunten 2015: inkomstenbelasting

Volgend jaar wijzigen de bijtellingen weer. Wie nog in 2015 een auto koopt of least, geniet nog vijf jaar lang van de voordeligre bijtellingstarieven.

In 2016 stijgt het percentage van de energiebesparende aftrek (EIA). Het kan dus voordelig zijn om investeringen uit te stellen tot volgend jaar.

Onbenutte verliezen uit 2006 en eerdere jaren zijn na 31 december 2015 verdampt. Door nog dit jaar bijvoorbeeld stille reserves in bedrijfsmiddelen te realiseren, is wellicht toch nog (een deel van) de verliezen te verrekenen.

Maak tijdig gebruik van aftrek van lijfrentepremies. Een lijfrentepremie moet uiterlijk op 31 december 2015 betaald zijn, wil deze nog tot aftrek kunnen komen in 2015.

Wie verwacht (meer) belasting te moeten betalen over 2015, kan belastingrente voorkomen door voor 1 mei 2016 te verzoeken om een voorlopige aanslag.

Dien een T-biljet in om belasting terug te krijgen bij kleine (bij)banen. Tot en met 31 december 2015 kunnen de T-biljetten over 2010 en latere jaren nog worden ingediend. Het is verstandig om vooraf een berekening te (laten) maken om te voorkomen dat de aangifte onbedoeld leidt tot een te betalen bedrag in plaats van tot een teruggave.

Als een partner meewerkt in de onderneming, is het mogelijk een reele arbeidsbeloning aan hem of haar toe te kennen. Deze vergoeding komt ten laste van de winst. Bij de partner is de vergoeding belast. Een andere mogelijkheid is het claimen van meewerkaftrek. Onder voorwaarden is het mogelijk om een vennootschap onder firma aan te gaan met de partner.

Als de hoogte van de belastbare inkomens voor werk en woning over drie opeenvolgende jaren sterk heeft gewisseld, kan aanspraak bestaan op een middelingsteruggave. Dit houdt in dat het inkomen van drie jaren in gelijke delen over die jaren wordt verdeeld.

Vraag (maximaal) vier maanden uitstel bij betalingsproblemen. Ondernemers die belastingschulden niet kunnen betalen, kunnen telefonisch vragen om uitstel van betaling tot maximaal vier maanden. Dit geldt alleen voor schulden tot € 20.000.

Het kan interessant zijn om een kleine hypotheek af te lossen, die nog rust op een eigen woning. Als er geen of een kleine hypotheek op de eigen woning rust, hoeft (een deel van) het eigenwoningforfait niet bij het inkomen te worden geteld.

Wie aftrekbare kosten met betrekking tot de eigen woning in aftrek brengt tegen het hoogste inkomensbelastingtarief, krijgt sinds 2014 ieder jaar een kleiner fiscaal voordeel. Het tarief waartegen deze kosten aftrekbaar zijn, wordt jaarlijks met stappen van 0,5% verlaagd.

Bij langdurige arbeidsongeschiktheid kan een ZZP’er een lijfrente laten uitkeren zonder revisierente te zijn verschuldigd.

Tot en met 2017 levert een schenking aan een culturele instelling een hogere aftrekpost op. Voor de giftenaftrek in de inkomstenbelasting mag de gift namelijk met 25% worden verhoogd, met een maximum van € 1.250.

Bron: Register Belastingadviseurs (RB)

« Terug naar het nieuwsoverzicht