Aankondiging correctie aangifte inkomstenbelasting 2011

De Belastingdienst heeft bekend gemaakt dat zij op 26 oktober 2012 massaal brieven heeft verstuurd waarin een correctie op de aangifte inkomstenbelasting 2011 wordt aangekondigd. In een aantal gevallen zijn deze brieven rechtstreeks aan de adviseur van de belastingplichtige gestuurd. De correcties hebben betrekking op door de Belastingdienst geconstateerde verschillen tussen de bij de Belastingdienst bekende inlichtingen en het aangegeven loon/pensioen en de ingehouden loonheffing. Belastingplichtigen en/of hun adviseurs hebben een termijn van drie weken op te reageren om de voorgestelde correcties.

Bron: Register Belastingadviseurs

« Terug naar het nieuwsoverzicht