Maand: december 2012

Aankondiging correctie aangifte inkomstenbelasting 2011

De Belastingdienst heeft bekend gemaakt dat zij op 26 oktober 2012 massaal brieven heeft verstuurd waarin een correctie op de aangifte inkomstenbelasting 2011 wordt aangekondigd. In een aan … Lees meer

Wijziging partnerbegrip toeslagen

De staatssecretaris heeft bij besluitĀ bekend gemaakt dat per 1 januari 2013 het partnerbegrip in artikel 3 van de Algemene wet inkomensafhankelijke regelingen wordt gewijzigd. Deze wijziging was al aangeko … Lees meer

Koepelconvenant horizontaal toezicht verlengd

Op 18 december 2012 hebben het RB en de Belastingdienst het Koepelconvenant horizontaal toezicht verlengd voor onbepaalde tijd. Overigens is de inhoud van het convenant niet gewijzigd. … Lees meer